Dato: 01-03-2000 | Videnblad nr. 03.01-24 Emne: Planlægning

Afstrømningsforhold for regnvand

Når man bebygger et areal, vil en stor del af regnvandet blive ledt væk fra området, fordi det ikke kan sive ned i jorden. Derfor er det en god idé allerede i planlægningsfasen at overveje, hvordan man kan tilbageholde regnvandet, bl.a. til gavn for grundvandet og de rekreative og biologiske værdier. Det kan man f.eks. gøre ved at begrænse andelen af faste belægninger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-24
Forfatter: Marina Bergen Jensen