Dato: 01-05-2000 | Videnblad nr. 03.01-25 Emne: Planlægning

Europæiske erfaringer kan hjælpe bynær skov på vej

Danmarks skovrejsningsstrategi har bl.a. som mål at stimulere etableringen af nye skove i nærheden af byerne. I realiseringen af strategien kan det være nyttigt at se på erfaringerne med bynær skov i resten af Europa. De viser f.eks., at det kan være en god idé at lave en zoneinddeling for at tilgodese de mange forskellige rekreative behov.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-25
Forfatter: Cecil Konijnendijk