Dato: 01-06-2004 | Videnblad nr. 03.01-44 Emne: Planlægning

Samarbejde om byudvikling - demokratisk set

Når borgere involveres som deltagere i byudviklingen, rejser det krav om demokratiske overvejelser. Artiklen ser tilbage på det helhedsorienterede byudviklingsprojekt »Græsted – den gode by« og vurderer det ud fra et demokratisk perspektiv.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-44
Forfatter: Jesper Rasch