Dato: 01-08-2006 | Videnblad nr. 03.01-60 Emne: Planlægning

Brug af byens parker - metoder og resultater fra en brugerundersøgelse af tre parker i København

Tællinger og interviews kan med professionel hjælp være med til at give mere viden om byens parker, hvad angår besøgstal, brugerønsker og aktiviteter. Metoderne er udviklet af Skov & Landskab og kan anvendes til at kvalificere og optimere den kommunale parkdrift. Resultaterne er et væsentligt bidrag til den grønne forvaltnings udviklings- og driftsplanlægning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-60
Forfattere: Susanne Guldager og Frank Søndergaard Jensen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt