Dato: 27-04-2012 | Videnblad nr. 03.01-76 Emne: Planlægning

Hospitalshaver i København

Patienter, personale og besøgende på flere af Københavns hospitaler bruger hospitalernes havearealer meget lidt – men når de gør det, foretrækker de velplejede anlæg med vandelementer i tilknytning til ældre arkitektur. Det viser et ph.d.-studie ved Skov & Landskab, der har undersøgt, hvordan fem hospitalshaver i hovedstadsregionen bliver brugt, og hvor tilfredse brugerne er.

På rigshospitalet kommer patienterne ud og får luft og sol. Denne praksis bør tænkes ind ved planlægningen af fremtidens hospitalshaver. Foto: Shureen Faris

På rigshospitalet kommer patienterne ud og får luft og sol. Denne praksis bør tænkes ind ved planlægningen af fremtidens hospitalshaver. Foto: Shureen Faris

I takt med at nye hospitalsbyggerier skyder op og planlægges rundt omkring i det danske landskab, er der opstået en stigende efterspørgsel på videnskabeligt baseret viden om det fysiske miljøs betydning for patienter og ansattes sundhed og velvære. Det gælder både ude og inde.

I Region Hovedstaden har man opstillet en række krav til de nye hospitalsbyggerier, når det gælder de fysiske omgivelser, indretningen af disse og hvad de skal kunne tilbyde hospitalsbrugerne. Den stigende bevidsthed om, at de fysiske rammer også uden for hospitalsmurene, kan have en helende og stressreducerende effekt, har givet anledning til en undersøgelse af en række hospitalers udearealer i hovedstadsområdet. For hvordan bruger patienter, ansatte og besøgende de eksisterende hospitalshaver og anlæg? Og hvor kan de lide at være?

Undersøgelsen viser bl.a., at ansatte, patienter og besøgende bruger arealerne i begrænset omfang, men nogenlunde lige meget. Deltagerne i undersøgelsen var mellem 11 og 78 år. Fordelingen mellem mænd og kvinder var nogenlunde lige, dog med en lille overvægt af kvinder (52,1%). De voksne brugere anvender primært udearealerne som »rygerum«, til at holde frokostpause eller til at ringe fra mobiltelefonen, som ikke må anvendes på mange hospitalsafdelinger. Arealerne og brugen af dem opfattes som et afbræk i hverdagen, et sted man kan koble af og samle tankerne. Flere af de adspurgte oplever også, at havebesøget kan få bekymringer og tanker om sygdom lidt på afstand.

Resultaterne giver alt i alt et meget godt billede af, hvilken rolle hospitalshaverne spiller for patienter, ansatte og besøgende, og hvordan man kan skabe haver, der heler – eller i hvert fald hjælper til.

Udvalgte hospitalshaver

Følgende hospitaler er blevet udvalgt til undersøgelsen: Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital, Hillerød Sygehus, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Rigshospitalet blev valgt ud fra dets betydning og særstatus ikke kun regionalt men også nationalt set.

I undersøgelsen blev der uddelt spørgeskema til dem, som benytter udearealerne. Der blev desuden gennemført interviews med de ansatte på hospitalerne, da det var den brugergruppe, der bruger arealerne mest. De blev også bedt om at komme med forslag til forbedringer af arealerne.

Velholdte beplantninger imellem husene og de ældre smukke bygninger har stor betydning for tilfredsheden med udearealerne på Bispebjerg Hospital. Foto: Shureen Faris

Velholdte beplantninger imellem husene og de ældre smukke bygninger har stor betydning for tilfredsheden med udearealerne på Bispebjerg Hospital. Foto: Shureen Faris

Rygning og frokost i det fri

Rygning er den hyppigste grund til at bruge udearealerne. Rygebesøgene varer mellem 5 og 10 minutter. Herefter er den mest almindelige årsag til at komme ud dét at spise frokost. For de ansatte øges varigheden af disse besøg jo tættere arealerne er på brugernes arbejdsplads på hospitalet. En anden anledning til at bruge hospitalshaven er behovet for at få hospitalsmiljøet lidt på afstand. Det gælder især for patienterne. Generelt bruger både patienter og besøgende mere tid i haven end de ansatte. Havebesøgene kan vare mellem ½ - 1 time.

Sol, frisk luft og vand

Når det drejer sig om, hvilke elementer patienter og ansatte foretrækker, er de enige om, at det først og fremmest handler om at få sol (57,7 %) og frisk luft (53,8 %).
Mange nyder også beplantningen (26,3 %) og tilstedeværelsen af vand (14 %). 57 % af dem som foretrækker vandelementer i haven kunne dog oplyse, at det ikke fandtes.

Både ansatte, patienter og besøgende har også nævnt i undersøgelsen, at de gerne ville kunne bruge udearealerne, som et sted man kan opholde sig med familie og venner og som samlingssted for sociale aktiviteter.

Diagram, der viser tilfredshed med haverne på de udvalgte hospitaler. Tilfredsheden er størst på Bispebjerg Hospital.

Diagram, der viser tilfredshed med haverne på de udvalgte hospitaler. Tilfredsheden er størst på Bispebjerg Hospital.

Et fredsfyldt og afstressende miljø

Tilfredsheden med anlæggene er størst på Bispebjerg efterfulgt af Rigshospitalet.

Dette skyldes havens placering på Bispebjerg. Den er let tilgængelig for ansatte, der kun har korte pauser. De velholdte beplantninger gør haven attraktiv, selvom der er få faciliteter som borde og bænke i haven. Der er flere vandelementer, som bidrager til at gøre haven på Bispebjerg til et fredsfyldt og afstressende miljø. Der er anlagt et rygeområde ved siden af haven. Det gælder også på Rigshospitalet, og det betyder, at folk ikke ryger i selve haven.

Fremtidens hospitalshaver

Der er mange ting, der skal tages hensyn til, når man planlægger haver til hospitaler og sygehuse. Det er først og fremmest vigtigt at undersøge brugernes behov, at kortlægge aktiviteter og hvor meget tid brugerne egentlig har til at komme ud i det grønne.

Udsigten fra hospitalsstuerne og kontorerne skal også tænkes ind, så man får en strategisk god placering af beplantningerne. Planlægningen af haven skal også tage hensyn til at især de ansatte har en travl hverdag, og at man også kan få glæde af et attraktivt udemiljø ved at passere igennem haven.Videnblad nr.: 03.01-76
Forfattere: Shureen Faris og Kjell Nilsson

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt