Dato: 29-05-2012 | Videnblad nr. 03.01-77 Emne: Planlægning

Aktive fædre og sociale mødre på legepladsen

Gode sikre stiforbindelser, korte afstande og en beliggenhed mellem institution, skole og hjem er centrale elementer i planlægningen af nye legepladser. En ny undersøgelse fra Skov & Landskab viser desuden, at fædre foretrækker legeredskaber, der appellerer til fantasien og god plads til at løbe rundt med børnene. Mødre sætter pris på gode opholdsmuligheder, hvorfra de kan holde øje med børnene og samtidig snakke sammen med andre forældre.

Grønne omgivelser og integration af redskaber bliver værdsat meget højt. Foto: Anne Dahl Refshauge

Grønne omgivelser og integration af redskaber bliver værdsat meget højt. Foto: Anne Dahl Refshauge

Det er ikke nogen overraskelse, at der ikke må være for langt til legepladsen, hvis besøgene skal være hyppige. Det gælder både i forhold til, hvor folk bor og i forhold til, hvor daginstitutioner og skoler ligger i nærmiljøet. Mange besøger nemlig legepladserne på vejen hjem herfra.

En undersøgelse fra Skov & Landskab, der er gennemført i forbindelse med et ph.d.-studie, viser at både børn og voksne bevæger sig rigtig meget til fods og på cykel, og at
gode sikre stiforbindelser og korte afstande dermed er centrale i planlægningen af nye legepladser.

Det kan derfor ikke anbefales at nedprioritere nærlegepladser til fordel for få store udflugtslegepladser. Udflugtslegepladserne er vigtige, men der skal være en fornuftig blanding af både store og små legepladser.

Aktive fædre

Selvom legepladsen ligger tæt på institutioner, skoler eller hjem og har optimale adgangsforhold, er det ikke ensbetydende med, at de besøgende bliver der i lang tid. Det afhænger nemlig af, hvor godt de er indrettet. Især fædre er aktive i legen sammen med deres børn, men hvis variationen af legeredskaber er dårlig, og redskaberne ikke appellerer til fædrene, bliver besøgene kortere, for så vil fædrene tidligere hjem.

Det er især elementer, der appellerer til fantasien og til lege, hvor man kan jagte hinanden rundt på og omkring legepladsen, der gør fædrene aktive og positive over for legepladsen.

Dette aspekt er vigtigt, da børnenes fysiske aktivitet er de voksnes højeste prioritet ved at gå på legeplads næstefter samværet med børnene.

Sociale mødre

Mødrene ser mere besøget på legepladsen som en mulighed for at slappe af, mens de er sammen med deres børn. De bevæger sig rundt på legepladsen, hvis der er behov for det, men ellers finder de et godt sted at sidde, hvor de samtidig kan holde øje med barnet. De bliver også i længere tid og kommer oftere på legepladsen, hvis der er gode muligheder for at socialisere med andre.

Derfor skal landskabsarkitekter tænke i gode og komfortable opholdsmuligheder, der er integreret i legepladsens design. Det klassiske eksempel er kanten rundt om sandkassen, men andre muligheder kan også være græs- eller gummibakker, trædæk eller andet, der også kan bruges som legeelementer.

Især mødre vil gerne slappe af og socialisere, mens de er på legepladsen samtidig med, at de er i nærheden til at hjælpe deres børn. Elementer, der kan bruges til leg men som også er komfortable nok til at sidde på, er vigtige at integrere i legepladsen. Foto: Anne Dahl Refshauge

Især mødre vil gerne slappe af og socialisere, mens de er på legepladsen samtidig med, at de er i nærheden til at hjælpe deres børn. Elementer, der kan bruges til leg men som også er komfortable nok til at sidde på, er vigtige at integrere i legepladsen. Foto: Anne Dahl Refshauge

Et sikkert sted

Sikkerhed spiller naturligvis også en vigtig rolle, når det gælder voksnes holdning til legepladser.

Hvis der ligger en større vej eller et vandløb i nærheden bliver det en stressfaktor, hvis legepladsen ikke er sikkert afskærmet. I parker kan vandelementer derfor med fordel placeres i forbindelse med adgangsvejene hen til legepladsen, så et stop her bliver en del af besøget, men uden at det ligger så tæt på legepladsen, at barnet kan falde i.

Dårlig vedligeholdelse og manglende/ringe toiletforhold trækker, ikke så overraskende, også ned i de voksnes lyst til at besøge stedet sammen med deres børn.

Grønne omgivelser: længere besøg

Undersøgelsen blev gennemført på offentlige legepladser i grønne områder i København. Den omgivende natur på legepladserne har også en stor betydning for besøgene – også blandt dem, der har egen have derhjemme eller en legeplads i gården.

Den legeplads i undersøgelsen, der havde de længste besøg, var også den, hvor de voksne var mest positive over for de grønne omgivelser. Naturelementerne var her i høj grad integreret i legepladsens design og gav læ og beskyttelse samtidig med, at der var kig ud til omgivelserne. Og på trods af at denne legeplads også var den legeplads med færrest redskaber, var der en rigtig god variation og en høj grad af tilfredshed.

Undgå lange afstande

Skal du i gang med at designe en helt ny legeplads i en park, er det vigtigt, at legepladsen ikke spredes over en for stor afstand. Dels kan det give anledning til konflikter, da en forælder med flere børn ikke kan tilgodese alles ønsker, hvis børnene vil forskellige steder hen. Dels kan afstandene blive for store, især for de helt små børn. Endelig går en masse gode synergieffekter tabt, for eksempel hvis der indarbejdes terræn i legepladsdesignet. To bakker ved siden af hinanden kan tilbyde mere legeværdi end to bakker langt fra hinanden. Det samme gælder for beplantning og langt de fleste legeredskaber.

PlayLab Cph
– design og brug af offentlige legepladser i urbane grønne områder
Resultaterne er opnået på baggrund af ph.d.-projektet »PlayLab Cph – design og brug af offentlige legepladser i urbane grønne områder«.

Projektet er udført af landskabsarkitekt Anne Dahl Refshauge for Skov & Landskab,
Københavns Universitet. I projektet indgik fire legepladser beliggende i tre forskellige parker i København: Rødkildeparken, Vigerslevparken samt Ørestad Bypark.

Yderligere to legepladser i USA indgik i undersøgelsen, men resultaterne her er baseret på den danske del af studiet. Dataindsamlingen foregik vha. spørgeskemaer udfyldt af voksne brugere, samt observationsstudier af både børn og voksne.Videnblad nr.: 03.01-77
Forfatter: Anne Dahl Refshauge

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt