Dato: 01-04-1996 | Videnblad nr. 03.02-01 Emne: Projektering og tilsyn

Utilsigtet komprimering af vækstjord

Afhandlingen "Plantevækst i forbindelse med byggeri" viser, at jorden var mere komprimeret inde på byggearealerne end indenfor. Komprimeringen er mest markant fra råjordsoverfladen og 50 cm ned. Med en muldlagsdybde på 30 cm er mange byggepladsjorder altså komprimeret til ca. 80 cms dybde.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-01
Forfatter: Thomas B. Randrup