Planter – Københavns Universitet

Planter

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér stigende
Acer pseudoplatanus, L., Ahorn 08.01-05 november 1996
Acer platanoides, L., Spidsløn 08.01-06 november 1996
Sorter af Acer platanoides, Spidsløn 08.01-07 november 1996
Tilia cordata, L., Småbladet lind 08.01-08 november 1996
Tilia platyphyllos, Scop., Storbladet lind 08.01-09 november 1996
Facadebeplantning - selvhæftende klatreplanter 08.03-02 november 1996
Facadebeplantning - Støttekrævende planter 08.03-03 november 1996
Facadabeplantning - støttekrævende slyngplanter 08.03-04 november 1996
Facadebeplantning - rankende planter 08.03-05 november 1996
Anvendelse af vilde urter - Erfaringer og viden i kommuner og frøfirmaer 08.07-01 august 1997
Artsrenhed hos vigtige frøkilder af eg til landskabsformål 08.01-10 april 1998
Forsyning med Dafo-plantemateriale 08.00-03 december 1998
Mange gode egeprovenienser til landskabsbrug 08.01-11 august 2001
Planteforbruget i Danmark - fokus på bynære område 08.01-12 februar 2002
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 08.01-13 marts 2002
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-14 marts 2002
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-15 marts 2002
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 08.00-04 maj 2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-16 oktober 2003
Oversigt over kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-17 oktober 2003