Planter – Københavns Universitet

Planter

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Sortér stigende Dato
Forsyning med Dafo-plantemateriale 08.00-03 december 1998
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 08.00-04 maj 2003
Blomstring og frugtsætning - erfaringer fra Arboretet i Hørsholm 08.00-05 maj 2005
Beplantninger på danske golfbaner 08.00-06 april 2007
Plantning for vildtet 08.00-07 marts 2008
Landskabsplanter med genetisk bredde 08.00-08 marts 2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 08.00-09 september 2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 08.00-10 september 2008
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 08.00-11 april 2010
Duft en usynlig dimension af landskabsarkitektur 08.00-12 maj 2010
Plantedufte som del af et design 08.00-13 maj 2010
Skovbundsflora i bynær skov 08.00-14 september 2010
Lebensbereich stilen 08.00-15 december 2013
Acer pseudoplatanus, L., Ahorn 08.01-05 november 1996
Acer platanoides, L., Spidsløn 08.01-06 november 1996
Sorter af Acer platanoides, Spidsløn 08.01-07 november 1996
Tilia cordata, L., Småbladet lind 08.01-08 november 1996
Tilia platyphyllos, Scop., Storbladet lind 08.01-09 november 1996
Artsrenhed hos vigtige frøkilder af eg til landskabsformål 08.01-10 april 1998
Mange gode egeprovenienser til landskabsbrug 08.01-11 august 2001