Dato: 09-03-2010 | Videnblad nr. 05.39-03 Emne: Andre skader

Stammeskader på bytræer fra påkørsel

Påkørselsskader er en af de store trusler mod træer i byer, parker og på golfbaner. Det kan være en god idé at beskytte træerne mod biler eller græsslåning. Ofte skal der dog både beskyttelse og øget opmærksomhed til for at løse problemet.

Basis af stamme med sår trods stammebeskyttelse
Figur 1. Om det er en opbinding eller et forsøg på at beskytte stamme mod skader ved græsslåning er uvist, men trods højt græs omkring stammen, er der stadig skader på barken.

Mange træer i grønne områder plantes med forskellige former for opbinding, stammebeskyttelse og riste omkring rodudløbene. Dette kan være nødvendigt for at give træet mulighed for at etablere sig eller undgå stammeskader ved påkørsler af f.eks. græsslåmaskiner eller biler.

Store skader fra påkørsler og hærværk kan have særdeles alvorlige følger for træets langsigtede overlevelse. Dels kan kronen dø af vandmangel, hvis træet er blevet ringet eller ikke kan overvokse skaden. Dels kan der komme problemer med stabiliteten, idet vednedbrydende svampe kan kolonisere veddet via de åbne sår (se Videnblad 5.26-24).

Græsslåning er en af de største syndere i forbindelse med skader nederst på stammer. Krav om kort græs hele vejen rundt om træet vil uvægerligt føre til barkskader, hvis der vokser græs helt ind til stammen. Uanset hvor påpasselig man er, og uanset om græsset slås med maskine eller snøre, er risikoen for alvorlige skader meget høj. Blot en enkelt omfattende barkskade vil svække træet i mange år.

I dette Videnblad giver vi en række eksempler på hvilke skader, der kan opstå ved utilstrækkelig beskyttelse mod påkørsler og græsslåning.

Påkørselsskader på vejtræer
Figur 2 (billede til venstre). Træer etableret uden beskyttelse i areal til parkering. Under disse forhold må man regne med påkørsler og stammeskader.
Figur 3 (sammensat billede i midten og til højre). Dårlig vitalitet hos vejtræer med alvorlige skader nederst på stammen. Sår fra græsslåning forstyrrer transport af vand og næring. Samtidig gør vejsalt det svært for træerne at optage vandet fra jorden. Tilsammen kan de to problemer medføre dårlig vitalitet og død. Selvom træerne overlever, er deres æstetiske værdi stærkt forringet.
Påkørselsskader ved basis og et forsøg på beskyttelse
Figur 4 (billede i midten og til venstre). Skader efter påkørsel, sandsynligvis græsslåning. Træerne forsøger at overvokse skaderne ved dannelse af sårved (kallus), der ses som volde langs kanten af såret. Vitaliteten hos disse træer vil være påvirket, indtil såret er overvokset.
Figur 5 (billede til højre). Effektiv beskyttelse af træ og plantekumme mod parkerende biler. Bemærk at pullerten står uden for plantekummen, så fundamentet ikke optager den sparsomme plads til rodvækst.

Opbindingspæle kan beskytte mod græsslåningsskader.
Figur 6. I græsarealer kan en opbinding med tre pæle beskytte stammen mod græsslåmaskiner – i det mindste i etableringsperioden. Disse kan senere erstattes af nye pæle uden opbinding, som på golfbanen til højre, hvor der også er et græsfrit areal omkring stammerne.
Dødt vejtræ med græsslåningsskader ved basis
Figur 7. Dødt vejtræ ved skole. Den eneste åbenlyse årsag er alvorlige skader på basis af stammen fra græsslåning. Skaderne er sket gennem flere år, før træet døde, for vandtransporten kan foregå i ældre årringe i et stykke tid, før effekten af såringen viser sig.

Litteratur:
Andersen, S. 2009. Alvorlige sygdomme i træer. Trusler mod banens træer og mulige forholdsregler. Greenkeeperen 23(4): 20-22.
Vonsbæk, H.L. 2010. Mekaniske barkskader hærger de grønne områder. Grønt Miljø 28(1): 58-59.
Thomsen, I.M.; Jensen, A.M.D. 2010. Konsekvenserne af en påkørselsskade i dag ses først om mange år – Græsslåning og træer på golfbaner. Greenkeeperen 24(1): 10-13.Videnblad nr.: 05.39-03
Forfattere: Iben M. Thomsen og Oliver Bühler

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt