Dato: 01-10-1998 | Videnblad nr. 05.06-18 Emne: Græs

Nuanceret slåningspraksis for vejkanter

Vejkanterne har stor betydning som levested for planter og dyr. Derfor har Fyns Amt udarbejdet en plan for en nuanceret slåningspraksis, der tilgodeser flora og fauna. Erfaringerne fra Fyn har inspireret det udkast til ny vejregel for græsslåningspraksis, der er til høring i 1998. Udgangspunktet er, at man generelt kun bør slå græsset én gang om året.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-18
Forfatter: Tilde Tvedt og Rita Merete Buttenschøn