Dato: 01-05-2000 | Videnblad nr. 05.29-03 Emne: Beskyttelse mod skader fra pattedyr og fugle

Bekæmpelse af mosegrise

Mosegrisen kan gøre stor skade, fordi den gnaver på rødderne af træer og buske om vinteren. Desuden samler den gerne blomsterløg og lignende til sit forråd. Problemet er især stort efter et tidligt, varmt forår, fordi bestanden så har kunnet nå at vokse sig stor. Bekæmpelsen er vanskelig, fordi mosegrise fra naboarealerne ofte flytter ind med det samme. Derfor er det en god idé at koordinere bekæmpelsen i et større område.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.29-03
Forfattere: Hans Peter Ravn og Jens Lodal