Dato: 01-02-2001 | Videnblad nr. 05.25-06 Emne: Beskyttelse mod skader fra uønsket vegetation

Pesticidforbruget i amterne 1995-1999

Amterne brugte 351 kg aktivt stof i 1999 mod et forbrug på 1.674 kg i 1995, hvilket svarer til en reduktion på 79%. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Skov & Landskab (FSL) har gennemført for Miljøstyrelsen. Projektet er en opfølgning på en lignende undersøgelse for 1995.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.25-06
Forfattere: Palle Kristoffersen og Jacob Møller