Dato: 01-08-2003 | Videnblad nr. 05.25-09 Emne: Beskyttelse mod skader fra uønsket vegetation

Pesticidforbruget på offentlige arealer 1995-2002

Forbruget af pesticider på de offentlige arealer er reduceret kraftigt, efter at staten, kommunerne og amterne i 1998 indgik en frivillig aftale om udfasning. Kommunerne har reduceret deres forbrug med 83 %, amterne med 80 % og staten med 73 % siden 1995. Det offentlige pesticidforbrug udgør i dag under

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.25-09
Forfattere: Stine Rytter og Palle Kristoffersen