Dato: 01-08-2003 | Videnblad nr. 05.25-11 Emne: Beskyttelse mod skader fra uønsket vegetation

Pesticidforbruget i amterne 1995-2002

Amterne har reduceret deres forbrug af pesticider med 80 % fra 1995 til 2002. Den største reduktion fandt sted først i perioden, og bekæmpelse af kæmpebjørneklo er fortsat et problem. Det viser en spørgeskema- og interviewundersøgelse, som Skov & Landskab har gennemført for Miljøstyrelsen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.25-11
Forfattere: Stine Rytter og Palle Kristoffersen