Dato: 01-12-2003 | Videnblad nr. 05.01-14 Emne: Solitærtræer og alleer

Værdisætning af træer

VAT 03 er en norm til værdisætning af træer, hvor også træets herlighedsværdi indgår. Målet er at skabe et grundlag for ensartet retspraksis for værdisætning af træer og at minimere det subjektive indhold i vurderingen. En bred kreds af faglige organisationer har kommenteret og vedtaget normen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.01-14
Forfatter: Thomas B. Randrup