Dato: 01-10-2005 | Videnblad nr. 05.01-15 Emne: Solitærtræer og alleer

Vanding af gadetræer øger tilvæksten

Gadetræer har generelt dårligere vækstvilkår end træer på mere naturlige lokaliteter. En af de alvorlige begrænsninger er vandforsyningen. Informationer i litteraturen om vandbehov og vandmængder varierer meget. Forsøg har nu vist, at tilvæksten øges og vækstperioden forlænges ved vanding.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.:05.01-15
Forfatter: Oliver Bühler