Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Planlægning og Friluftsliv.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller 'Nummer'.
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Læsø 04.02-25 oktober 2007
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-06 september 2007
Fremtidens kirkegård 03.03-15 september 2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 09.04-11 august 2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 09.04-12 august 2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (3) 09.04-13 august 2007
Krydsoverensstemmelse og landmandens miljøadfærd 04.02-23 juni 2007
Rekreativ kortlægning i kommunerne 09.04-09 maj 2007
Borgerinddragelse og rekreativ planlægning 09.04-10 maj 2007
Landdistriktsudvikling og diversificering i Baltikum 05.02-04 marts 2007
Social kapital i landdistriktsudviklingen i Baltikum 05.02-05 marts 2007
Status for byspredning i Danmark 03.02-13 januar 2007
6 anbefalinger til reduktion af byspredning 03.02-14 januar 2007
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker 06.01-22 oktober 2006
Brug af byens parker 06.01-23 oktober 2006
Vigtig viden om vandløb fastholdes 09.05-02 oktober 2006
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber I 04.02-21 september 2006
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber II 04.02-22 september 2006
Carlsbergs landskab 09.19-01 august 2006
Hvor langt bor folk fra hinanden? 09.01-07 august 2006
Nationalparker i Danmark 08.01-11 juni 2006
Nationalparker i Danmark 08.01-12 juni 2006
Park eller skov? 06.01-21 maj 2006
Skovopfattelse 06.01-24 april 2006
Skovopfattelse i den danske lovgivning 06.01-25 april 2006
Byen, vejen og landskabet 03.02-09 marts 2006
Motorvejens betydning for byudvikling og pendling 03.02-10 marts 2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.02-11 marts 2006
Fremtidens motorvej 03.02-12 marts 2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 06.01-20 marts 2006