Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Planlægning og Friluftsliv.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller 'Nummer'.
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Cross-compliance 04.02-17 september 2004
Friluftsliv giver unge livskraft til brug i hverdagen 06.01-14 september 2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-01 august 2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.03-11 august 2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 06.01-13 august 2004
Data og viden i den regionale planlægning for turisme og friluftsliv 06.00-02 juni 2004
Regionale strategier for friluftsliv og turisme 06.00-03 juni 2004
Friluftsliv og turisme 06.00-04 juni 2004
Hvem står bag ændringer i landbrugslandskabet? 04.02-16 maj 2004
Landskabskarakterkortlægning 09.04-06 maj 2004
Samarbejde om byudvikling 08.01-10 maj 2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.01-08 april 2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.01-09 april 2004
Natur & miljø - Dansk landbrug i et europæisk perspektiv 04.02-15 april 2004
Plan for byens legemuligheder 03.03-10 marts 2004
Flere besøg i skovene i 1990´erne end i 1970´erne 06.01-11 marts 2004
Skovbesøgenes karakter i 1970´erne og 1990´erne 06.01-12 marts 2004
Byrum med plads til livet 03.01-12 februar 2004
Plads til leg 03.03-09 februar 2004
Regionale landbrugsstrategier - idéer til indhold og proces 04.02-14 februar 2004
Kvaliteter ved bynær skov 04.03-12 februar 2004
Udvikling af BNI - bynaturindeks 03.01-11 januar 2004
Byen i børnehøjde - Skolevejen 03.03-07 december 2003
Byen i børnehøjde - Skolevejen 03.03-08 december 2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 08.01-09 december 2003
Byøkologi i planlægningen - en mulighed 03.05-03 november 2003
Naturplaner 09.05-01 november 2003
Udfordringer for mellemstore byer i Østersøregionen 05.02-02 november 2003
Ny viden om friluftslivet i skove og andre naturområder 06.01-08 oktober 2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 06.01-09 oktober 2003