Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Planlægning og Friluftsliv.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller 'Nummer'.
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-05 december 2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-06 december 2002
Borgerinddragelse 08.01-04 december 2002
Ti bud på god borgerinddragelse 08.01-05 december 2002
Checkliste for borgerinddragelse 08.01-06 december 2002
Grønne planer - grønne områder - bedre byer kommunerne. 03.01-03 oktober 2002
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-04 oktober 2002
Dialog med fritidslandmændene om skovrejsning 04.03-08 oktober 2002
Turismens påvirkninger på lokalsamfund i Nordjylland 06.10-03 oktober 2002
Hollandske »omstruktureringsplaner « for det åbne land 04.02-09 september 2002
Skov - en eftertragtet nabo 04.03-07 september 2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 09.04-04 september 2002
Når borgere og kommune samarbejder om byudvikling 08.01-03 september 2002
Modellering af besøgstal i eksisterende og planlagte skove 06.01-06 august 2002
GIS-baserede indikatorer for rekreativ tilgængelighed 09.01-05 august 2002
Boliglokalisering og transportadfærd 03.02-06 juni 2002
Arbejdspladslokalisering og transportadfærd 03.02-07 juni 2002
Fremtidig byudvikling har konsekvenser for persontransport 03.02-08 juni 2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 04.02-08 juni 2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 06.01-05 juni 2002
Landskabsvurdering i Holland 09.04-03 juni 2002
Benchmarking på planområdet i Øresundsregionen 03.01-02 april 2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 04.03-06 april 2002
Landskabsevaluering i England 09.04-01 april 2002
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 09.04-02 april 2002
Økologisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-04 december 2001
Økonomisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-05 december 2001
Social og kulturel bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-06 december 2001
Rådgivning i det åbne land 04.02-05 november 2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 04.02-06 november 2001