Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Planlægning og Friluftsliv.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller 'Nummer'.
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Klimatilpasning ved landskabsbaseret vandhåndtering i afrikanske byer 05.02-18 december 2016
Markstørrelsens udvikling i perioden 1954 til 2015 04.01-05 oktober 2016
Organisering af lokalt udviklingsarbejde – lokal strategisk kapacitet i landdistrikterne 05.01-05 oktober 2016
HERCULES I. Bæredygtig fremtid for Europas kulturarv inden for kulturlandskaber 05.02-16 september 2016
HERCULES II Drivkræfter og aktører inden for landskabsændringer i Europa 05.02-17 september 2016
Lokal afledning af regnvand i USA 08.02-12 september 2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 08.02-13 september 2016
De bynære landbrugsområder (1) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-14 august 2016
De bynære landbrugsområder (2) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-15 august 2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (2). Danskernes samlede forbrug på friluftsaktiviteter 06.01-93 maj 2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (3). Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk – målt i økonomisk aktivitet og beskæftigelse 06.01-94 maj 2016
Implementering af kommunale klimatilpasningsplaner 08.02-11 maj 2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (1). Hvor mange penge bruger danske husstande på at dyrke friluftsliv her i landet? 06.01-92 april 2016
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-23 april 2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (3). Barrierer for friluftsliv 06.02-19 marts 2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (4). Friluftsliv og integration 06.02-20 marts 2016
Fremtidens kvælstofudnyttelse 08.02-09 marts 2016
dNmark – forskningsalliance med fokus på kvælstof 08.02-10 marts 2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 04.02.45 februar 2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (1). Brug af grønne områder 06.02-17 februar 2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (2). Aktiviteter og motiver 06.02-18 februar 2016
Byform og cykling: Hvordan skal cykelbyen se ud? 03.03-21 januar 2016
Natur som incitament for udflytning 08.19-02 januar 2016
Volante I: Bæredygtig landskabsforvaltning er kommet på landkortet i EU 05.02-10 november 2015
Volante II: seks casestudier af landbrugsejendomme i Europa 05.02-11 november 2015
Volante III: Lodsejere, landskaber og regulering i Danmark 05.02-12 november 2015
Volante IV: Habitatdirektivet og miljøvenlig landbrugspolitik 05.02-13 november 2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 06.02-14 oktober 2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 06.02-15 oktober 2015
Fremtidens campingplads er specialiseret 06.02-16 oktober 2015