Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Planlægning og Friluftsliv.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller 'Nummer'.
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Simulering af ændret publikumsbelastning i Mols Bjerge 06.01-46 marts 2010
Planstrategier - indhold og form 07.03-12 februar 2010
Kortlægning af landskabskarakteren ved Præstø Fjord 09.04-17 februar 2010
Kortlægning af naturkvalitet ved Præstø Fjord 09.04-18 februar 2010
Døgn-, uge- og årsrytme i naturbesøg 06.01-47 februar 2010
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 03.01-19 december 2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 03.01-20 december 2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 03.01-21 december 2009
AgentBaserede Modeller: Simulering af besøgendes adfærd i skov- og naturområder 06.01-45 december 2009
Hvor langt rejser vi for at komme ud i naturen? 06.01-48 december 2009
Den klimavenlige by - økologiske potentialer 03.01-16 oktober 2009
Den klimavenlige by - rekreative aktiviteter 03.01-17 oktober 2009
Den klimavenlige by - rekreative kvaliteter 03.01-18 oktober 2009
Hvordan gik det med kommunernes planstrategier? 07.03-11 september 2009
Kortlægning af oplevelsesværdier ved Viborg og Møldrup 09.04-14 juni 2009
Kortlægning af landskabskarakterer ved Viborg og Møldrup 09.04-15 juni 2009
Kortlægning af oplevelsesværdier i Ringsted Kommune 09.04-16 juni 2009
Urbane virksomheder i den grænseløse by 03.00-11 maj 2009
Effekter af menneskelig færdsel på musvitungers vægt 06.01-43 maj 2009
Eksperimentel forstyrrelse af ynglende musvitter 06.01-44 maj 2009
Det tredje landskabs manifest 03.01-13 marts 2009
Lommeparker 03.01-14 marts 2009
Træer og andet grønt 03.01-15 marts 2009
På vej mod én by i Østjylland? 03.02-15 februar 2009
Udeskole i Danmark 06.02-01 februar 2009
Grønne børn bliver grønne voksne 06.02-02 februar 2009
Rødkildeprojektet 06.02-03 februar 2009
Effekter af forstyrrelse på rovfugle 06.01-39 januar 2009
Undersøgelser af menneskelig forstyrrelse på musvågen 06.01-40 januar 2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på spurvefugles diversitet og tætheder i levende hegn 06.01-41 januar 2009