Dato: 01-02-2001 | Videnblad nr. 03.02-04 Emne: Arealanvendelse og lokalisering

Fordele og ulemper ved byfortætning

Fortætning af vore byområder har i løbet af 90erne vundet gehør. Både OECD, EU, landsplanredegørelser og regionplanudmeldinger har gentagne gange understreget, at byudviklingen fremover i højere grad bør ske inden for den eksisterende bygrænse. Der er flere gode grunde til at fortætte byområderne, men fortætning har ligeledes nogle ulemper. På baggrund af undersøgelser af eksempler på byfortætning i Danmark vil der her blive givet nogle bud på fordele og ulemper ved fortætning.

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.02-04
Forfatter: Anne Skovbro