Dato: 01-06-2002 | Videnblad nr. 03.02-08 Emne: Arealanvendelse og lokalisering

Fremtidig byudvikling har konsekvenser for persontransport

Region- og kommuneplaners strategier for arealanvendelse og lokalisering af byfunktioner påvirker på sigt transportens samlede ressource- og energiforbrug og miljøbelastning. Allerede i et 15 års perspektiv vil bidraget til reduktion af bilkørslen kunne være væsentligt. Byplanlægning kan imidlertid langt fra stå alene hvis transporten skal omstilles til større grad af bæredygtighed. Det kræver et samspil mellem en bred vifte af virkemidler. Den fysiske indretning af byen spiller imidlertid en afgørende rolle for den samlede effekt.

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.02-08
Forfatter: Peter Hartoft-Nielsen