Dato: 01-01-2005 | Videnblad nr. 03.01-10 Emne: Bymiljø og bymiljøindikatorer

Indeks for bynatur

Hvor vellykkede er byens naturområder? Det er et vigtigt spørgsmål i forbindelse med planlægning og forvaltningen af disse områder. Et bynaturindeks, der afspejler bynaturens kvalitet som økosystem og/eller rekreativt område, kan styrke kommunikationen omkring bynaturens tilstand og udvikling både på forvaltningsmæssigt og politisk niveau.

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.01-10
Forfattere: Flemming Rune og Marina Bergen Jensen