Dato: 01-01-2004 | Videnblad nr. 03.01-11 Emne: Bymiljø og bymiljøindikatorer

Udvikling af BNI - bynaturindeks

Et eksempel fra Københavns Kommune

I Københavns Kommune har man nu to bynaturindeks (BNI), der kan udtrykke dels den biologiske og dels den oplevede værdi af kommunens bynaturområder. Det foreslåede bynaturindeks for biologisk værdi, BNIbio kan antage værdier mellem 0 og 10, mens indeks for oplevet værdi, BNIopl kan variere fra –10 til 10. Generelt scorer vådområder med og uden træer højt, hvad angår BNIbio ligesom træ-, busk- og græsdominede områder. I den lave ende ligger befæstede og bebyggede arealer.

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.01-11
Forfattere: Flemming Rune og Marina Bergen Jensen