Dato: 01-08-2003 | Videnblad nr. 03.05-02 Emne: Diverse

Grøn ring med mange funktioner

En beskyttet zone med skove og andre ubebyggede arealer omkring større byer kan bidrage positivt til bybefolkningens livskvalitet. Det viser bl.a. et eksempel fra Skt. Petersborg.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.05-02
Forfattere: Cecil Konijnendijk, Ole Hjorth Caspersen og Jasper Schipperijn