Dato: 01-08-2005 | Videnblad nr. 03.00-05 Emne: Generelt

Bypolitik i de nordiske lande

Samarbejdsformer og instrumenter

Hvordan gennemføres bypolitik konkret i de nordiske lande? Det behandles i dette tredie videnblad om bypolitik i Norden. Indholdet stammer fra et projekt, som Center for Skov, Landskab og Planlægning gennemførte sammen med Statens Byggeforskningsinstitut i 2003 og 2004 for Nordisk Ministerråd. Projektet bygger på fokusgruppeinterviews med nøglepersoner i de fem nordiske lande.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.00-05
Forfattere: Thorkild Aero og Gertrud Jørgensen