Dato: 01-04-2003 | Videnblad nr. 03.03-04 Emne: Livet i byen

Støjgrænser er et valg

En ny undersøgelse viser, at der for Sønderborgs beboere er en tydelig sammenhæng mellem vejtrafikstøjniveau og andelen af en støjbelastet beboergruppe, der føler sig meget generet, jfr. figur 1. Undersøgelsen bekræfter, hvad der er fundet i både nationale og mange internationale undersøgelser.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-04
Forfatter: Henrik Hvidtfeldt