Dato: 01-05-2000 | Videnblad nr. 04.02-01 Emne: Planlægning og forvaltning

Landzoneadministrationen og den kommunale byggesagsbehandling

Planlovens landzonebestemmelser regulerer nybyggeri, som ikke er nødvendig for landbrug og skovbrug samt ændret anvendelse af bygninger uden for byområderne. I den politiske debat får bestemmelserne ofte skyld for at være en væsentlig hindring for at forny aktiviteterne i landdistrikterne. Men det er ikke tilfældet, fastslår en undersøgelse af sagsbehandlingen i 6 kommuner og 2 amter.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-01
Forfattere: Esben Munk Sørensen og Nikolaj Sveistrup