Dato: 01-05-2000 | Videnblad nr. 04.02-02 Emne: Planlægning og forvaltning

Regulering af landbrugets harmoniforhold m.v.

Reguleringen af landbrugets miljøforhold er omfattende og kompleks. Det gælder særligt i forhold til reguleringen af landbrugets gødningsanvendelse (udbringning m.v.) og harmoniforhold (dvs. forholdet mellem besætningsstørrelse og jordtilliggende). I dette Videnblad gives en oversigt over de regelsæt og støtteordninger, der direkte eller indirekte kan påvirke landbrugets gødningsudbringning og harmoniforhold.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-02
Forfatter: Karsten L. Willeberg