Dato: 01-12-2000 | Videnblad nr. 04.02-04 Emne: Planlægning og forvaltning

Landbrugsloven og miljøet

Landbrugslovens administration varetages af regionale jordbrugskommissioner, der sekretariatsbetjenes af amterne, mens kommunerne medvirker ved tilsyn med lovens overholdelse. Med den seneste ændring af landbrugsloven er der - udover justeringer af lovens ejendomsstrukturregler (afstands- og sammenlægningsgrænser osv.) - sket en fortsat udvidelse af regler, der skal sikre bedre miljø i det åbne land i forhold til landbrugets arealanvendelse. I dette Videnblad omtales disse miljøhensyn kort.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-04
Forfatter: Karsten L. Willeberg