Dato: 01-06-2002 | Videnblad nr. 04.02-08 Emne: Planlægning og forvaltning

Jordbrugets støtteordninger og planlægningen

Støtteordningerne til jordbruget har i dag stor betydning for udviklingen i arealanvendelsen i det åbne land. Støtteordningernes effekt er i første omgang at forskellige aktører (hovedsageligt landmænd) i det åbne land ændrer eller bibeholder en bestemt arealanvendelse. Støtteordningernes effekt er i anden omgang at natur- og miljøtilstanden påvirkes specifikt på de pågældende arealer, men også på omgivelserne generelt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-08
Forfattere: Erling Andersen, Lene Møller Madsen og Andreas Höll