Dato: 01-02-2003 | Videnblad nr. 04.02-11 Emne: Planlægning og forvaltning

Grundvandsbeskyttelse i kombination med rekreative interesser

 - Kan Drastrup-projektet give inspiration?

Aalborg Kommune har siden midten af 1980’erne med foreløbigt gode resultater arbejdet på at sikre en af kommunens vigtige grundvandsressourcer: Drastrup-området sydvest for Aalborg by. Samtidig har det været målet at kombinere drikkevandsbeskyttelsen med en sikring af de rekreative interesser for byens borgere. Dette videnblad videregiver erfaringerne fra Drastrup-projektet og opsummerer anbefalingerne til andre, der ønsker at kombinere grundvandsbeskyttelse med rekreative tiltag.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-11
Forfatter: Lene Møller Madsen og Michael Tophøj Sørensen