Dato: 01-05-2003 | Videnblad nr. 04.02-12 Emne: Planlægning og forvaltning

Jordbrugsparceller

Som led i den danske landdistriktspolitik, har det været et af statens ønsker, at få flere mennesker til at flytte til landets tyndt befolkede landområder. Derfor blev der i slutningen af 1980’erne åbnet mulighed for at udstykke jordbrugsparceller i det åbne land. Men det viser sig, at jordbrugsparceller ofte anvendes som bynære storparceller i stedet for små hobbylandbrug, som det var tiltænkt med lovgivningen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-12
Forfatter: Hannah Fentz