Dato: 01-05-2004 | Videnblad nr. 04.02-16 Emne: Planlægning og forvaltning

Hvem står bag ændringer i landbrugslandskabet?

Nyere undersøgelser af landskabets udvikling viser, at en lang række af agerlandets små biotoper og mere ekstensivt udnyttede arealer har været i fremgang op gennem 1990erne. Men hvem er det, der står bag disse landskabelige ændringer? Videnbladet belyser dette med udgangspunkt i en række sogneundersøgelser i Vestjylland.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-16
Forfattere: Lone S. Kristensen og Anne Gravsholt Busck