Dato: 01-09-2006 | Videnblad nr. 04.02-21 Emne: Planlægning og forvaltning

Kulturmiljøet i landvindingens landskaber I

Hvad er landvindingens landskaber, hvilken historie har de gennemgået og hvordan kan de værdisættes som kulturmiljøer? Dette videnblad anviser en metode til registrering og vurdering af kulturmiljøværdierne i afvandede vådområder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-21
Forfatter: Morten Stenak