Dato: 01-03-2000 | Videnblad nr. 04.03-01 Emne: Skovrejsning

Hvem planter skov - og hvorfor?

Det danske skovareal vokser i disse år, men hvem er det der rejser skov og hvorfor gør de det? En undersøgelse af tilskudsordningen til privat skovrejsning i Ribe og Vejle amter viser, at ansøgere til skovrejsning udgør en særlig del af de folk, der bor på landet. Det er ikke landbrugere i traditionel forstand. De har deres indkomst uden for landbrugserhvervet, de har de mindste bedriftsstørrelser og mange af dem betragter skovrejsning som en måde at være tilknyttet jorden uden at skulle lægge deres arbejde der. De betegner sig selv som deltids- eller fritidslandmænd. Tilplantningen er for den enkelte jordejer ofte en lille del af et større projekt for hele ejendommen, hvor ønsket kan være at skabe en naturejendom med skov, vedvarende græsarealer og vandområder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.03-01
Forfatter: Lene Møller Jensen