Dato: 01-10-2002 | Videnblad nr. 06.10-03 Emne: Diverse

Turismens påvirkninger på lokalsamfund i Nordjylland

Lokalsamfund i kystområderne påvirkes af en stor sæsonpræget turisme. For at kunne få størst mulig gavn af turismens positive effekter og minimere generne, er det centralt at kende til de lokale beboeres oplevelse af gavn og gener fra turismen. Undersøgelser af borgernes holdninger kan bidrage til den lokale og regionale planlægning og øge den lokale borgerinddragelse i turismeudviklingen. Påvirkningerne varierer meget mellem de enkelte lokalsamfund, og sådanne undersøgelser gør det muligt for det enkelte lokalområde at arbejde videre med dets særlige problemer. Videnbladet sammenfatter resultaterne fra en undersøgelse af turismepåvirkninger i syv nordjyske lokalsamfund.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.10-03
Forfatter: Berit Kaae