Dato: 01-06-2000 | Videnblad nr. 06.01-02 Emne: Friluftsliv

Hvad skal byens grønne områder kunne tilbyde børn?

Hvilke ønsker har børneinstitutioner og folkeskoler til byens parker og grønne områder? Hvilke egenskaber vægtes højt i forbindelse med besøg? Det er spørgsmål, som Forskningscentret for Skov & Landskab har undersøgt i projektet »Byens parker og grønne områder«. Undersøgelsen viser, at det er legemuligheder samt de oplevelsesmæssige og sansemæssige muligheder, der især efterspørges blandt børneinstitutionerne og skolerne.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.01-02
Forfatter: Stine Holm