Dato: 01-06-2004 | Videnblad nr. 06.00-02 Emne: Generelt

Data og viden i den regionale planlægning for turisme og friluftsliv

Amterne anvender en række forskellige data og viden i forbindelse med deres planlægning for friluftsliv og turisme. En erfaringsopsamling belyser brugen og tilgængeligheden af denne viden, hvilke data amterne efterspørger, samt om amtet selv har lavet supplerende undersøgelser.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-02
Forfattere: Berit Kaae, Vibeke Nellemann og Pernille Kernel