Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Cykelby ǀ Permeable befæstelser ǀ Efteruddannelse

Kære læser
København er en ikonisk grøn cykelby, men der skal kæmpes videre, hvis byen skal fastholde sin førerposition, viser ny bog. ”Får bilerne mere plads, så truer det med at ændre København, så den mere og mere kommer til at ligne andre trafikalt dysfunktionelle europæiske eller amerikanske byer. Og på den måde vil København langsomt, men sikkert, drive væk fra sine klimamål og sin førerposition som verdens grønne cykelhovedstad”, forklarer lektor Natalie Marie Gulsrud fra IGN, der er den ene af bogens forfattere.

Håndteringen af regnvand er et centralt element i klimatilpasningen, og permeable befæstelser er et af redskaberne. Test af seks forskellige befæstelser viser, at der er store forskelle i fordampning og muligheder for at aflaste afløbssystemet. Det kan du læse mere om i et af månedens nye Videnblade.

Efteråret byder bl.a. på mastermoduler i naturbaseret sundhedsfremme og i samarbejde i landskabsforvaltningen. Du kan tage modulerne selvstændigt eller som led i Master i landskab og planlægning, der er en kompetencegivende efteruddannelse.

Vi ønsker god sommer og vender tilbage med mere ny viden i august.

Tilde Tvedt, redaktør
Jette Alsing Larsen, webmaster

Nye Videnblade


Store forskelle i effekten af permeable befæstelser
Test af seks permeable befæstelser med forskellige materialer viser, at der er store forskelle på, hvor meget vand der fordamper fra overfladen, og hvordan de i øvrigt kan aflaste afløbssystemet. Læs mere
For abonnenter


09.00-40


Flere vildtlevende dyr vil få danskerne oftere ud i landskabet
Flere vilde dyr og dermed større chance for at se dem. Det er den forandring, flest danskere mener, ville få dem til at besøge landskabet oftere. Læs mere
For abonnenter


06.01-116


Lodsejeres muligheder for at begrænse adgang til naturområder
Lodsejere kan i kraft af deres ejendomsret i visse tilfælde disponere over et areal på en måde, så færdselsmulighederne begrænses. Det gælder dog i ret få situationer. Læs mere
For abonnenter


06.01-117


Lovlige og ulovlige skilte om adgang til naturen
Mark- og vejfredslovens og naturbeskyttelseslovens regler for offentlighedens adgang til naturen afgør, om et skilt er lovligt eller ulovligt. Reglerne er imidlertid ganske komplicerede. Læs mere
For abonnenter


06.01-118

Aktuelt


København skal kæmpe for sin rolle som cykelby
Mange års politiske kampe om gaderne har gjort København til en ikonisk grøn cykelhovedstad og rollemodel. Men kampen om byens rum og pladser er ikke slut. Der skal kæmpes videre, hvis København skal fastholde sin førerposition. Det viser en helt ny bog, skrevet af to forskere fra hhv. IGN og San Francisco State University. Læs hele nyheden


Fremtidens stier bør koordineres mere
En ny rapport fra Friluftsrådet anbefaler, at rekreative stier og ruter koordineres og formidles på nationalt plan, så det er nemmere for vandrere, cyklister, ryttere og andre at få overblik over mulighederne. Anbefalingerne bygger bl.a. på erfaringer fra fem europæiske lande, som IGN har været med til at kortlægge. Se anbefalingerne i Fremtidens stier og ruter og læs om grundlaget i Rekreative stier og ruter – Erfaringer fra Tyskland, Holland, Schweiz, UK og Irland


Børn i daginstitutioner har gavn af naturen
En ny forskningsoversigt fra Center for Børn og Natur viser, hvordan pædagogisk arbejde i naturomgivelser er fremmende for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Læs mere i rapporten


Konference om grønne tage: Sidste frist 11. juni
Konferencen om grønne tage 18. juni dykker bl.a. ned i design, anlæg og drift af Amager Bakke alias Copenhill. Det er ikke småting, der skal til for at holde trit med naturens kræfter i 87 meters højde på skrånende terræn. Se program og tilmeld

Få råd


Se de seneste svar på spørgsmål fra abonnenter på Videntjenesten:

Processionsspindere og andre hårede sommerfuglelarver

Spindemøl: Nu er det tid til spøgelsestræer

Som abonnent på Videntjenesten kan du uden beregning stille spørgsmål til IGN's rådgivere. Send dit spørgsmål

Arrangementer


Fagudstilling: Have & Landskab 19
28.-30. august / Slagelse
På IGN’s stand kan du blive klogere på buske, planters rolle i LAR og udvikling af kirkegårde. Hør også om vores grønne uddannelser og mulighederne for efteruddannelse fra AMU til Parkdiplom. Du kan desuden møde forskere fra IGN på Fagligt Forum. Onsdag er der oplæg om kirkegårde, torsdag om buske og fredag om træer. Print gratis billet til udstillingen


Mastermodul: Naturbaseret sundhedsfremme
Start 19.-21. september
Vil du vide mere om, hvordan man kan bruge naturen i behandling og forebyggelse og udvikle målrettede naturaktiviteter? Så kan du tilmelde dig mastermodulet ’Programmer og aktiviteter for naturbaseret sundhedsfremme og behandling’. Modulet er en del af Master i landskab og planlægning, men kan også tages selvstændigt. Tilmelding senest 20. juni. Læs mere


Mastermodul: Landskabets arealforvaltere
Start 26.-28. september
Mastermodulet ’Landskabets arealforvaltere – samarbejde og konflikter’ har særligt fokus på landskabsstrategier og multifunktionel jordfordeling. Deltagerne bliver klædt på til selv at arbejde med strategiudvikling og jordfordelingsprojekter. Modulet er en del af Master i landskab og planlægning, men kan også tages selvstændigt. Tilmelding senest 20. juni. Læs mere


Konference: Naturforvaltning
26. september / Nødebo
Årets konference sætter fokus på samarbejde og dialogbaseret naturforvaltning. Konferencen er relevant for lodsejere, arealforvaltere, entreprenører m.fl., som forvalter landskabet og arbejder med naturpleje. Læs mere


Konference: Klimatilpasning
23.-24. oktober / Horsens
For første gang nogensinde slår de væsentligste netværk pjalterne sammen og samler branchen for at tage temperaturen på klimatilpasning anno 2019. Ført an af toneangivende politikere og nationale og internationale kapaciteter skal vi se mod fremtiden. IGN er medarrangør via innovationsnetværket ’Vand i byer’. Læs mere


Åben Land Dagene: Konflikter i det åbne land
24.-25. oktober / Middelfart
Det er hårdt arbejde at holde det åbne land smukt, attraktivt, tilgængeligt og samtidig produktivt, sundt og bæredygtigt. Der er kamp om pladsen, og interessekonflikterne er store. Forhåbentlig vil vi i løbet af de to dage også få øje på de gode eksempler, vi kan tage med hjem som inspiration til vores egen hverdag. Læs mere


Find dine risikotræer
Skræddersyet kursus – 1 eller 2 dage efter behov
Uopdagede risikotræer kan give anledning til ulykker og erstatningskrav. Lær at arbejde systematisk med registrering, så du kan udpege træer, der udgør en sikkerhedsrisiko. Kurset kan f.eks. omfatte jura, biologi og konkrete metoder til visuelt at bedømme træet. Skræddersyet kursus, pris efter tilbud. Læs mere

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev formidler forskningsresultater og nyheder inden for Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 11. juni 2019