Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Lavteknologisk industri | Fremstilllingsindustrien i byer | Rekreative stier

Dagene er blevet længere og lysere. Nyhedsbrevet kommer i en ny udgave. Men indholdet afspejler stadig, hvad der sker på Skov & Landskab: Nyt om mindre fremstillingsvirksomheder. Nyt om planlægning af stier. Og omtale af nye rapporter og arrangementer.

Venlig hilsen
Bibi Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Lavteknologisk industri i Danmark
Lavteknologisk industri har stor betydning for den danske beskæftigelse. Den er lokaliseret væk fra de store byer, så hvis økonomisk udvikling af landdistrikter er en politisk prioritet, bør økonomisk udvikling af de lavteknologiske virksomheder også være det. Læs mere

Værksted


Fremstilllingsindustrien i mindre danske byer

Fremstillingsindustrien i mindre danske byer befinder sig i et spænd mellem lokale rødder og global konkurrence. Videnbladet beskriver de udfordringer, som danske virksomheder kæmper med. Endvidere beskrives de strategier, virksomhederne bruger for at udvikle forretningen og dermed forblive på markedet. 
Læs mere

Fremstillingsindustrien i mindre danske byer


Fakta og myter om rekreative stier
De fleste lodsejere forventer at nye rekreative stier i landskabet vil medføre betydelige gener. Men stierne er ofte bedre end deres rygte. Landskabsværkstedets opsamling af erfaringer om nye rekreative stier viser, at flertallet af lodsejere ikke oplever det spektrum af gener, som de frygtede.  Læs mere

Fakta og myter om rekreative stier

Kort nyt


Åbent hus
Har du lyst til at høre om uddannelsen som landskabsarkitekt? Så kom til Åbent Hus på Frederiksberg Campus den 28. februar kl 13 - 17.  Læs mere 


Inspirationskatalog
Gode eksempler på bæredygtig og innovativ turismeudvikling i nordiske yderområder er samlet i publikation fra Nordisk Ministerråd. Læs mere 


Danmarks nye skove
Danmarks nye skove er en håndbog i skovrejsning og skovudvikling. Den sammenfatter mere end 20 års erfaring med skovrejsning i Danmark og henvender sig til alle med interesse for skove, træer, natur og landskab.
Læs mere


Ny uddannelse

Se mere om en ny uddannelse på Skovskolen om Kultur- og naturturisme.
Læs mere

Kurser og arrangementer


Udvikling i små og mellemstore byer

Frederiksberg, 6. marts
Fokus på udvikling og omstrukturering i de små og mellemstore byer. Hør om byernes funktion, deres indbyrdes relationer, og hvad man stiller op med de funktionstømte bygader. Læs mere


Åben Land Konferencen
Rønne, 26. og 27. maj
Hør hvad Naturfonden og Naturplan Danmark kan. Og lad dig inspirere af, hvordan man arbejder med bl.a. bynære landskaber, stedbundne kvaliteter, turisme og lokal produktion af fødevarer på Bornholm. Læs mere

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 26. februar 2014