Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Mobilen i naturen | Nyt Entreprenørskab | Lokal strategisk kapacitet

To Videnblade fortæller om strategisk kapacitet i landdistrikterne som optakt til en temadag den 28. marts. Og et Videnblad indeholder nyt om apps i naturen. Planlægning af energivenlige byer og film om arkitektur og byplanlægning er emner, du kan se nyt om i dette nyhedsbrev.

Se også omtalen af Åben Land konferencen, der i år foregår på Bornholm, samt omtale af World in Denmark, der behandler kulturmødet mellem den nordiske og globale landskabsarkitektur.


Venlig hilsen
Bibi Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Håndholdt geografisk information

Udbuddet af mobilapplikationer eller websites, der retter sig mod frilufts- og udendørslivet, er steget voldsomt gennem de senere år. Dette Videnblad forsøger at give et overblik og kvalificere fremtidige beslutninger om brugen af mobilt internet i denne sammenhæng. Læs mere

Håndholdt geografisk information


Nyt entreprenørskab påkrævet i yderområder

Nyt entreprenørskab er påkrævet i yderområderne – ildsjæle, projektmageri, foreningsliv og social kapital er ikke nok. Entreprenørskab forstås her som det, at personer skaber nye erhverv. Læs mere

Nyt entreprenærskab påkræver i yderområderne


Lokal strategisk kapacitet
Landdistrikternes udvikling forudsætter lokal strategisk kapacitet – men bestående af hvad og hvordan? Læs mere
   

Lokal trategisk kapacitet

Kort nyt


Energivenlige byer
Byer skal omlægge deres energiforbrug for at mindske CO2-udledning og dermed klimaforandringer. Det er kernen i et nyt EU-projekt, som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet deltager i. Projektet kaldes "Planning for Energy Efficient Cities" (PLEEC). Læs mere 

Kurser og arrangementer


Copenhagen Architecture Festival x FILM
København, 27. – 30. marts
Festivalen vil beskæftige sig med formidling af arkitektur i dokumentar- og portrætfilm. Den vil udvikle et blik på sammenhænge mellem arkitektonisk og filmisk rum i klassisk og kontemporær filmkunst. Festivalen kombinerer filmvisninger, debatarrangementer, symposier, forelæsninger, walks, in-situ visninger og meget andet. Læs mere


Nye perspektiver på lokal udvikling

Middelfart, 28. marts
Denne temadag uddyber temaet opbygning af lokal strategisk kapacitet i landdistrikter.
Se mere


Urban Movie Nights
Frederiksberg, 1. april

Creative Roots invites you to urban movie nights. The movies on the program discuss the topics of urban life, development and phenomena and how they influence cities and their dwellers. Filmene vises i KUBE, Marguerite Vibys Plads 12, 2000 Frederiksberg. Næste film er Manufactured Landscapes, 1. april. Læs om flere film


Åben Land Konferencen
Rønne, 26. og 27. maj

Hør hvad Naturfonden og Naturplan Danmark kan. Og lad dig inspirere af, hvordan man arbejder med bl.a. bynære landskaber, stedbundne kvaliteter, turisme og lokal produktion af fødevarer på Bornholm. Læs mere


World in Denmark
Frederiksberg, 12. og 13. juni

Den skandinaviske model er blevet eksportvare og tegnestuer fra Norden agerer i stigende grad i internationalt regi. På konferencen vil vi undersøge, hvad der sker i kulturmødet mellem det danske, det nordiske og det globale. Læs mere

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 21. marts 2014