Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Kløverstier |Konflikter | Nyt perspektiv

Det er ikke kun Folkemødet der foregår på Bornholm. Det er også stedet for Åben Land konferencen i år. Der er endnu et begrænset antal ledige pladser.

Konferencen World in Denmark behandler kulturmødet mellem den nordiske og globale landskabsarkitektur.

En nyhed er Haverunden 2014. Med støtte fra Ministeriet fra By, Bolig og Landdistrikter arrangerer Danish Society of Open Gardens en haverunde på Møn, Lolland-Falster og Sydsjælland den 27. – 29. juni.

I denne sending kommer et Videnblad om Kløverstier  - samt de sidste to Videnblade om konfliktløsning ud af en serie på tolv.

Venlig hilsen
Bibi Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Kløverstier – nye veje til lokale opdagelser

Danmark har med kløverstierne fået endnu et koncept, som skal gøre det nemmere for befolkningen at være fysisk aktive og gå på opdagelse i det lokale landskab. Det er de tre store idrætsorganisationer, DGI, DIF og DFIF, der sammen med Friluftsrådet og Nordea-fonden har udviklet konceptet. En evaluering af en af de første kløverstier tyder på, at konceptet baner vej for flere oplevelser. Læs mere

Kløverstier   – nye veje til lokale opdagelser


Genstridige konflikter

Hvad kendetegner konflikter, der er gået i hårdknude? En analyse af konflikter kan afsløre årsagerne, og pege på hvordan man kan løse op for konflikten. Fokus på proces og relationer kan skabe fremdrift i en ellers uløselig konflikt. Læs mere

Genstridige konflikter

 
Nyt perspektiv – løs op for konflikten ved at omformulere den

Man kan få en konflikt ud af et dødvande ved at arbejde aktivt med at ændre ”rammerne”, dvs. modpartens og ens egne opfattelser, tolkninger og syn på situationen. Læs mere

Nyt perspektiv  – løs op for konflikten ved at omformulere den

Kort nyt


Københavns Universitet med i projekt 'Udvikling af Udeskole'

Flere skoler kan bruge udeskole i undervisningen. Projekt Udvikling af Udeskole skal via en række demonstrationsskoler videreudvikle og formidle den viden, vi har i dag. Læs mere


Ny professor i planteanvendelse i by og landskab

Anders Busse Nielsen er netop ansat som professor i planteanvendelse på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Det nye professorat sætter fokus på planters rolle i landskabsarkitekturen – til gavn for forskning, fagfolk og studerende.  Læs mere


Misvisende ledighedstal blandt landskabsarkitekter

Ledighedsprocenten for nyuddannede landskabsarkitekter er i flere medier blevet beskrevet som værende 80 %. Det er ikke tilfældet. De seneste ledighedstal viser en ledighed på 13 % for de, der har været færdiguddannede i mellem 4 og 19 måneder. Så situationen er langt fra det billede, man får i medierne. Læs mere


Ny professor i landskabsarkitektur

Ellen Braae er i foråret 2014 udnævnt som professor i ”Landskabsarkitekturens teori og metode” ved Københavns Universitet. Læs mere

Kurser og arrangementer


Kom til Skovens Dag
Eldrupgård., 4. maj
Søndag d. 4. maj afholder skovejere landet over Skovens Dag. På Djursland slår Eldrupgård dørene op til et væld af aktiviteter for hele familien. Læs mere


Åben Land konferencen
Rønne, 26.- 27. maj
Lad dig inspirere af, hvordan man arbejder med bl.a. bynære landskaber, stedbundne kvaliteter, turisme og lokal produktion af fødevarer på Bornholm. Læs mere


World in Denmark
Frederiksberg, 12. og 13. juni
På konferencen vil vi undersøge, hvad der sker i kulturmødet mellem det danske, det nordiske og det globale. Læs mere


Haverunden 2014
Møn, Lolland-Falster og Sydsjælland, 27. – 29. juni.
Se skønne haver i den sidste weekend i juni. Herregårds-, præstegårds- og produktionshaver. Læs mere

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 30. april 2014