Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Strategisk planlægning af byvækst | Er vi bange for ulven?

Nu foreligger det nye kursuskatalog for efterår 2014 fra Skov & Landskab.

I denne sending følger også to Videnblade: Et om forvaltning af anvendelsen af storbyers arealer, og et om hvad danskerne syntes om ulven, før den genindvandrede til Danmark i 2012.

Med venlig hilsen

Bibi Edinger Plum, redaktør
landskabsarkitekt mdl

Nye Videnblade


Urban Growth Management - strategisk planlægning af byvækst

Urban growth management er blevet til en fælles betegnelse for strategier og værktøjer, som arbejder med regulering af arealanvendelsen i storbyerne. Hovedmålet er at modvirke negative virkninger af spredt byudvikling. Succesen er afhængig af mange forskellige faktorer, som ikke kan styres af den enkelte kommune alene. Artiklen bygger på en analyse af arealanvendelsen i otte byer samt deres strategiske planlægningsredskaber. Læs mere.

Kort


Er vi bange for ulven?

I 2012 vendte ulven tilbage til den danske natur efter 199 års fravær, og med den er fulgt omfattende debat. Men hvad syntes vi danskere om ulven, før den genindvandrede? Resultater fra en national spørgeskemaundersøgelse foretaget i 2007-2008 viser blandt andet, at 62% af danskerne i et eller andet omfang ville være urolige for deres families sikkerhed med ulven i den danske natur. Godt halvdelen af befolkningen mente ikke, at ulven har ret til at eksistere i den danske natur på linje med andre dyrearter. Læs mere.

Figur

Kort nyt


Institutleder Niels Elers Koch får nyt job
Institutleder Niels Elers Koch forlader Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning for at tage nye spændende udfordringer op. Der afholdes afskedsreception den 27. august kl 16-18, Rolighedsvej 23, Frederiksberg. Tilmelding ønskeligt til dgc@ign.ku.dk. Læs mere. 


Ny professor i kulturgeografi på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Ole Mertz er blevet ansat som professor. Tiltrædelsesforelæsning på engelsk den 28. august kl 14, Auditorium B, Østervoldgade 10, København. Læs mere. 


To nye adjungerede professorer
Palle Kristoffersen og Kjell Nilsson er udnævnt som adjungerede professorer i Sektionen for Landskabsarkitektur og Planlægning.  Palle Kristoffersens tiltrædelsesforelæsning sker den 24. september kl 15 i Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg. Alle er velkomne. Yderligere information følger senere på ign.ku.dk om Kjell Nilssons tiltrædelsesforelæsning.


Geologer fra KU bag optagelsen af Stevns Klint på verdensarvslisten

Begejstringen var stor på IGN, da det blev officielt, at Stevns Klint nu er på UNESCOs verdensarvsliste. Læs mere.


Danske forskere skal afhjælpe oversvømmelser og tørke i Afrika

Forskere fra Københavns Universitet undersøger i samarbejde med forskere fra Etiopien og Tanzania et alternativ til kloakker. Læs mere.


Kurser, temadage og konferencer, efteråret 2014

Katalog med stort udvalg af kurser, temadage og konferencer for skovbrugere, natur- og parkforvaltere samt planlæggere. Læs mere.


Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk i Danmark

En ny rapport præsenterer det første forskningsbaserede bud på, hvor stor en del danskernes friluftsliv udgør i nationaløkonomien: 29 mia kr. Læs mere.


Landskabsforskningen styrkes med EU-midler

Projektet Öresund Landscape Network har fået 100.000 Euro fra EU-programmet Interreg IV A til forskning i Ørsundsregionen. Læs mere.

Kurser og arrangementer


Konference: "Unraveling the Logics of Landscape"

Gøteborg/Mariestad, Sverige, 8.-12. september
Hercules project, der arrangerer konferencen, arbejder for en bæredygtig fremtid for Europas kulturarv i kulturlandskaber. Læs mere.


Danske Parkdage 2014
Roskilde, 10. - 12. september

Danske Parkdage 2014 sætter fokus på byens strategiske arbejde med byrum, parker, træer og blomster. Læs mere.


Naturens Dag på Skovskolen i Nødebo for hele familien
Nødebo, 14. september 2014

Skovskolen, Københavns Universitet og Naturstyrelsen Nordsjælland er gået sammen om et af de største Naturens Dag-arrangementer. Læs mere.


Konference: Jagten, vildtet og landskabet

Frederiksberg, 29. september

Heldagskonference med fokus på jagt og vildtforvaltning og betydningen for landskabet i Danmark – samt for samfundet. Læs mere.


Konference: Småbiotopernes tilstand og forvaltning

Frederiksberg, 30. oktober

Arrangeret af Dansk Landskabsøkologisk Forening. Yderligere information følger efter 3. september på landskabsoekologi.dk

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 26. august 2014