Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Byplanlægning med børn og unge | Landskabsdiskurser i kommuneplanlægningen

I denne sending udsendes to nye Videnblade: Et om, hvordan man inddrager børn og unge i byplanlægning på en relevant måde og et om, hvordan opfattelsen af landskabet har ændret sig fra 1970’erne til i dag.

Bibi Edinger Plum, redaktør
landskabsarkitekt mdl

Nye Videnblade


Byplanlægning med børn og unge

Der findes en solid viden om inddragelse af børn og unge mennesker i planlægningen, men den bygger ofte på projekterfaringer, hvor børn og unge ses i relativt isolerede sammenhænge. Hvis man udvider blikket til at se børn og unge i relation til voksne, kommer der fokus på voksnes roller og kompetencer i inddragelsesprocesserne. Med dette blik kan man undgå nogle af de faldgruber, der ellers kan opstå, når man planlægger med børn og unge. Læs mere.

Byplanlægning med børn og unge


Landskabsdiskurser i kommuneplanlægningen

Efter kommunalreformen i 2007 blev kommunerne den centrale planmyndighed for det åbne land. Hvordan de tackler denne opgave, afhænger i høj grad af den lokale kontekst og den betydning, landskabet tillægges af borgere, politikere og forvaltninger. Projektet FRI-LAND har undersøgt landskabets rolle i tre kommuner i perioden fra den 1. generation af kommuneplanerne frem til kommunalreformen. Læs mere.

Landskabsdiskurser i  kommuneplanlægningen

Kort nyt


Gertrud Jørgensen konstitueret som institutleder.
Dekan for det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet John Renner Hansen har konstitueret professor Gertrud Jørgensen som institutleder for IGN fra 1. september 2014. Professor Henrik Vejre er samtidig konstitueret som leder af Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning.

 
Adjungeret professor i parkteknologi
Palle Kristoffersen er udnævnt som adjungeret professorer på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.  Palle Kristoffersens tiltrædelsesforelæsning sker den 24. september kl. 15.00 i Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg. Alle er velkomne.  Læs mere. 


Adjungeret professor i planlægning og forvaltning af byens grønne infrastruktur
Kjell Nilsson er netop udnævnt til adjungeret professor i planlægning og forvaltning af byens grønne infrastruktur på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Københavns Universitet. Kjell Nilsson holder tiltrædelsesforelæsning den 20. oktober kl. 14.00 i auditoriet (A3-24.11), Rolighedsvej 23, Frederiksberg. Alle er velkomne. Læs mere.


Samlet oversigt over efteruddannelser
Læs om de mange efter- og videreuddannelser, der udbydes fra IGN. Læs mere.

Kurser og arrangementer


Konference: Jagten, vildtet og landskabet
Frederiksberg, 29. september
Heldagskonference med fokus på jagt og vildtforvaltning og betydningen heraf for landskabet i Danmark – samt for samfundet. Læs mere.


Konference: Småbiotopernes tilstand og forvaltning
Frederiksberg, 30. oktober
Konferencen er arrangeret af Dansk Landskabsøkologisk Forening. Læs mere.


Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning
I efteråret 2014 udbydes to moduler i Landmaster: Nye erhverv i landdistrikter og Det multifunktionelle landskab.
I foråret 2015 afvikles yderligere to moduler: Samfundet i landdistrikterne og Værdier, natursyn og landskabsanalyse. Læs mere.


Konference: Geodesign Conference
Frederiksberg, 11. november
Department of Geosciences and Natural Resource Management will host a Geodesign Conference. Geodesign is a new way of framing an idea of collaboration between landscape architects, urban planners, geographers, engineers, biologists, foresters, hydrologists, and planners. Læs mere.


Samlet oversigt over arrangementer fra IGN 
Ønsker du en samlet oversigt over udbudte kurser og arrangementer?  Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 19. september 2014