Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Det midlertidiges nødvendighed | Vejlovgivning og adgangsregler

I dette nyhedsbrev omtales flere nye arrangementer: Et forum om energi effektive byer, en konference om hvad gør vi med alle krondyrene på Sjælland, et foredrag om udeskoler, en temadag om småbiotoper – en temadag om virkningen af etablering af Nationalpark Thy, samt en konference om Geodesign.

Venlig hilsen Bibi Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Det midlertidiges nødvendighed

Vi kender de bynære nedlagte fabrikshaller, der indtages af kreative aktører og derigennem fyldes med ny mening og indhold, og vi kan let se den særlige æstetik og aura, der er i de gamle bygninger fra århundredeskiftet. Men det er ikke længe siden, at de steder, vi nu oplever som unikke og karakterfulde, blev betragtet som utiltalende og uhensigtsmæssige restarealer. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Vejlovgivning og adgangsregler

Naturbeskyttelseslovens regler om adgang til veje og stier indgår i et komplekst samspil med mark- og vejfredsloven, vejloven og privatvejsloven. På private veje, private fællesveje og stier har ejerne mulighed for at begrænse adgangen, men naturbeskyttelseslovens adgangsregler sætter dog grænser for, hvilke typer færdsel ejeren kan forbyde. Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Danmark er kommet med i fint selskab
Global Geopark Network under UNESCO har udnævnt Odsherred i Nordvestsjælland som den første danske "Global Geopark". Odsherred Kommune har arbejdet med at skabe Geoparken gennem de sidste fire år. Læs mere. 


Samlet oversigt over efteruddannelser
Læs om de mange efter- og videreuddannelser inden for landdistrikstudvikling og landskabsforvaltning samt friluftsliv og natur, der udbydes fra IGN. Læs mere.

Kurser og arrangementer


Forum: European Energy Smart Cities

Forum Copenhagen, 29.  october

The PLEEC project arranges the 2nd Energy Efficiency Forum "European Energy Smart Cities – how to learn from Best Available Practices" to highlight and discuss the challenges in identifying and adapting the Best Available Practices from different cities of Europe. Læs mere.


Forvaltning af den stigende bestand af kronvildt på Sjælland
Nødebo, 29. oktober
Gratis heldagskonference med fokus på den stigende kronvildtbestand på Sjælland og dens betydning for natur, skovbrug og landbrug. Læs mere.


Foredrag: Introduktion til TEACHOUT projektet
Nørre alle, 29. oktober
Foredrag af Erik Mygind om udeskole i bymiljø: kontekstens betydning for elevernes fysiske aktivitetsniveau. Foredraget er en del af seminarrække om udeskole, det udvidede klasserum og den åbne skole. Læs mere.


Temadag: Småbiotopernes tilstand og forvaltning i et landskabsøkologisk perspektiv
Frederiksberg, 30. oktober
I år sætter Dansk Landskabsøkologisk Forening fokus på småbiotoper, deres beskyttelse og værdi for eksempelvis jagt, friluftsliv og biodiversitet. Læs mere.


Temadag: Virkninger af en nationalpark 

Nationalpark Thy, 7. november
Med nationalpark Thy som eksempel fremlægges  myter og realiteter i forbindelse med etablering af en nationalpark. Er det rigtigt  at nationalparken ud over natur- og friluftsværdi har stor betydning for udviklingen i den landsdel, den ligger i. Læs mere.


Konference: Geodesign Conference
Frederiksberg, 11. november
Department of Geosciences and Natural Resource Management will host a Geodesign Conference. Geodesign is a new way of framing an idea of collaboration between landscape architects, urban planners, geographers, engineers, biologists, foresters, hydrologists, and planners. Read more.

Om nyhedsbrevet

Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 27. oktober 2014