Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Natur til fritidsaktiviteter | Naturbeskyttelse | Tilskud til skovrejsning

Med dette nyhedsbrev følger to nye Videnblade om, hvordan den danske befolkning anvender naturen til fritidsaktiviteter.  En sag, der er af en sådan vigtighed, at statsminister Helle Thorning-Schmidt nævnte emnet i sin åbningstale i Folketinget i oktober i år. Hun sagde blandt andet : "Hvor ofte tror I, danskerne bruger naturen? 110 millioner gange på et år. Vi går tur i skoven, tager til stranden eller ser på fugle. Naturen er det sted, vi helst tilbringer vores fritid".

Desuden kan du læse et Videnblad om skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse og et om regler for og tilskud til skovrejsning.

Venlig hilsen Bibi Edinger Plum, redaktør.

Nye Videnblade


Skovrejsning - regler og tilskud

Skovrejsning er underlagt en række regler og begrænsninger. Ny skov skal anmeldes til kommunen, også hvis skovrejsningen sker ved naturlig tilgroning. Private kan få tilskud til skovrejsning. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse

Det er ikke kun naturbeskyttelsesloven, men også skovloven, der beskytter særlige naturtyper. Der er tale om egekrat, løvtræsskovbryn og det, der ofte kaldes småbiotoper. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Friluftsliv i landskabet 2008 (1). Introduktion
Hvilke naturtyper bliver mest besøgt? Hvor lang tid varer besøget? Kender befolkningen reglerne for at færdes i naturen? For at kunne besvare spørgsmål som disse, blev der i 2007-2008 gennemført en national undersøgelse om danskernes brug af naturen/landskabet til friluftsliv. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Friluftsliv i landskabet 2008 (2). Antal naturbesøg pr. år
Danskere i alderen 16-78 år foretog praktisk taget lige så mange besøg i den danske natur i 2008, som de gjorde i 1995 – ca. 110 millioner besøg årligt. Skoven er den mest besøgte naturtype efterfulgt af stranden/kysten. Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Landmaster
I det ny år begynder to nye efteruddannelseskurser i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning: Samfundet i landdistrikterne samt Værdier, natursyn og landskabsanalyse. Læs mere. 


Julemarked
Det hyggelige julemarked på Skovskolen i Nødebo afholdes i år d. 29.-30. november og d. 13.-14. december. Læs mere. 

Kurser og arrangementer


Museer og science centre: Det udvidede klasserum
Store Auditorium, Nørre Allé 53, 2200 København N, 27. november 2014
Introduktion til forskning i museer og science centre ved Marianne Achiam og Louise Windfeldt fra Institut for Naturfagenes Didaktik. Læs mere.


Indvielse af Helseskoven Octovia® og Natur- og sundhedsportalen
Arboretet i Hørsholm, 28. november 2014
Danmarks første helseskov ligger i Arboretet i Hørsholm og skal fungere som demonstrations- og forskningsprojekt. Læs mere.
I forbindelse med indvielsen af Helseskoven Octovia® lanceres Natur- og sundhedsportalen www.natureandhealth.dk.


Green Urban Design – Workshop
Frederiksberg Campus, 3. december 2014
Workshoppens formål er at udvikle LAR-elementer med maksimalt naturindhold. Læs mere.


Udeskole, didaktik og uderumsledelse

Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring,
Nørre Allé 53, 2200 København N  
10. december kl. 15.30-17.00

Introduktion til projekt Udvikling af Udeskole ved Niels Ejbye-Ernst. Refleksioner over didaktiske valg og uderumsledelse i udeskole vises gennem konkrete eksempler på filmklip. Læs mere.


Tiltrædelsesforelæsning
Frederiksberg, 13. januar 2015
Professor i friluftsliv (mso) Frank Søndergaard Jensen holder tiltrædelsesforelæsning den 13. januar kl 14. Efter forelæsningen er der reception. Alle er velkomne. Yderligere oplysninger følger.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.



For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 19. november 2014