Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Friluftsliv i landskabet

Videntjenesten bliver papirløs
Den 1. januar 2015 bliver Videntjenesten helt digital. Vi fortsætter med at lave Videnbladene som pdf-filer, så du nemt selv kan printe dem fra www.Videntjenesten.dk – med samme udseende som de hidtidige Videnblade på papir. Ændringen betyder, at abonnementsprisen falder fra 3.500 kr. til 2.500 kr. for alle, der hidtil har abonneret på papir.

Venlig hilsen

Bibi Edinger Plum,
landskabsarkitekt mdl, redaktør.

Nye Videnblade


Friluftsliv i landskabet 2008 (3)
Hvor stor en del af den voksne befolkning kommer ikke ud i naturen?
Naturen har en stor attraktionsværdi. Ser man på 2008, viser det sig dog, at en lidt større andel af den voksne befolkning ikke har besøgt naturen i forhold til tidligere – ni ud af ti kommer nu i naturen/landskabet mindst én gang om året. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Friluftsliv i landskabet 2008 (4) Er der befolkningsgrupper, hvor relativt færre kommer ud i naturen i løbet af et år?
Knap 110 millioner besøg foretog den voksne befolkning i 2008 i den danske natur. Ét er at have et overordnet kendskab til den danske befolknings brug af naturen i fritiden. Noget andet er viden om forskellige befolkningsgruppers brug – og ikke-brug. Læs mere.

Billedbeskrivelse


Friluftsliv i landskabet 2008 (5) Naturbesøgenes varighed
Varer vores besøg i den danske natur lige så lang tid i dag, som de gjorde for 10-15 år siden? – Svaret er nej. Fra 1995 til 2008 er den gennemsnitlige varighed af danskernes naturbesøg faldet med ca. 40 minutter pr. besøg. Læs mere.

Billedbeskrivelse

Kort nyt


Nye rapporter fra IGN
Når året rinder ud, og et nyt er på vej, kan det være en anledning til at gøre status. For eksempel over de mange ny rapporter fra Institut fra Geovidenskab og Naturressourcer (IGN), der så dagens lys i 2014. Læs blandt andet en helt ny rapport om friluftslivet på Vestamager, samt om erfaringer fra 20 års skovrejsning, om forvaltning af kystzonen, om kommunikationen mellem kommune og landbrug og om bystruktur og cyklisme. Desuden kan du læse om lokalsamfund som nye entreprenører og tre hæfter om friluftsfaciliteter. Alle rapporter kan downloades gratis. Hent her. 


Ny teknologi skal afhjælpe oversvømmelser
Allerød Kommune vil nu gøre brug af en ny filtreringsteknologi kaldet dobbeltporøs filtrering, som gør det muligt at genbruge det snavsede regnvand fra f.eks. veje eller parkeringspladser efter et skybrud.  Læs mere. 


Landmaster
I begyndelsen af 2015 udbydes to nye efteruddannelseskurser i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning. Tilmeldingsfrist 5. januar 2015. Læs mere.


Julemarked
Julemarked på Skovskolen i Nødebo afholdes i år i to weekender . Du kan stadig nå det marked, der afholdes den 13.-14. december. Læs mere.


Hjælp med at kortlægge friluftsliv på havet
Et nyt forskningsprojekt kortlægger friluftsaktiviteter med tilknytning til havet. Ved at deltage i kortlægningen kan du - og mange andre - gøre jeres aktiviteter ved kysterne synlige. Læs mere eller følg Facebook-gruppen Havfriluftsliv

Kurser og arrangementer


Copenhagen Landscape Lectures: Ecosystem services
Frederiksberg, 9. december
Den spanske miljøforsker og ekspert i økosystemtjenester Berta Martín-López holder gæsteforelæsningen: Disentangling the complexities of ecosystem services for landscape planning. Alle er velkomne. Læs mere.


Udeskole, didaktik og uderumsledelse
Store Auditorium, Nørre Allé 53, København, 10. december  kl. 15.30-17.00
Introduktion til projektet Udvikling af Udeskole ved Niels Ejbye-Ernst. Refleksioner over didaktiske valg og uderumsledelse i udeskole vises gennem konkrete eksempler på film. Læs mere.


Forelæsning ved professor Alain Bourdin
von Langen, Rolighedsvej 23, Frederiksberg, 16. december,
Professor Alain Bourdin fra the French Institute of Urban Planning giver en forelæsning: The contemporary significance of the concept of the Metapolis. Mere information følger snarest på www.byforskning.dk


Professor i friluftsliv
Frederiksberg, 13. januar 2015, kl 14.00
Professor i friluftsliv (MSO) Frank Søndergaard Jensen holder tiltrædelses-forelæsning. Efterfølgende afholdes en reception. Alle er velkomne. Læs mere.


Byens gulv
Nyborg Strand, 28. januar 2015
Konferencen Byens Gulv lægger op til at tænke på befæstelser som en vigtig del af fremtidens by. Læs mere.


Temadag arrangeret af Landmaster
København, 17. april
Temadag om stedbundne ressourcer og anvendelse i et udviklingsperspektiv - i teori og praksis. Læs mere.

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Planlægning og Friluftsliv formidler forskning og rådgivning inden for byudvikling og planlægning i det åbne land. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 08. december 2014